Quang Lê


Truyện cười

Gốc > Bài viết > Word >

Chèn nhanh phiên âm tiếng Anh trong Word

Copy file uniqoder.dot (http://www.mediafire.com/?8gd9nqc6h4t7320#1) vào:

- Với Office 2003: C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\STARTUP

- Với Office 2007-2010: C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE14\STARTUP

Mở Word sẽ thấy xuất hiện thanh công cụ chèn phiên âm, với word 2007/2010 bấm vào menu Add ins sẽ thấy các công cụ này.

Chú ý: File uniqoder.dot là một macro, mặc định Word ngăn chặn macro tự động khởi động cùng Word, do đó bạn phải sửa lại bằng cách sau:

- Với Word 2003: Vào menu Tools > Macro > Security > Đánh dấu vào ô cuối cùng Low… > OK

- Với Word 2007/2010: Vào menu File > Option > Trust center > Trust center setting > Đánh dấu vào Enable all macros > OK.


Âu Trường Sơn @ 20:30 24/05/2011
Số lượt xem: 4666
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến
print